Ra­ce­väs­ka

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ni tror att ni har allt? In­te för­rän ni in­ve­ste­rat i Suitsupp­lys nya Ra­ce ca­se, ett mås­te för den frekven­te re­se­nä­ren. Det är ett hand­ba­gage i ele­gant brunt lä­der med in­byggd spark­cy­kel – så att man snabbt kan ta sig fram mel­lan ga­ter­na på flyg­plat­sen el­ler ­mö­te­na på stan, och se­dan fäl­la ihop allt och läg­ga det på hatt­hyl­lan. Pris 3 600 kr. su­itsupp­ly.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.