Den lil­la svar­ta

Plaza Uomo - - JOURNAL -

För ett par år se­dan klev Tu­dor ur rol­len som Rolex lil­le­bror. Med den ret­ro­dof­tan­de dy­ka­ren He­ri­tage black bay be­vi­sa­de klock­mär­ket att det kan stå på eg­na ben och lan­se­ra­de ­ny­li­gen sin sig­na­tur­mo­dell i en tred­je färg – svart. He­ri­tage black bay black häm­tar in­spi­ra­tion från den ur­sprung­li­ga dyk­mo­del­len Tu­dor sub­ma­ri­ner och har fått be­hål­la al­la de ­till­ta­lan­de de­tal­jer­na: ett välvt sa­firglas, de iko­nis­ka snow­fla­ke- vi­sar­na samt big crown- kro­nan från 1958. Den kom­mer an­ting­en med ny­lon­band, stållänk el­ler ett pa­ti­ne­rat lä­der­band. Pris 31 040 kr. tu­dor­watch.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.