Svensk skjor­ta mö­ter na­po­li­tanskt hant­verk

Plaza Uomo - - JOURNAL -

The Shirt Facto­ry-de­sig­nern Lin­néa Braun har till­sam­mans med det na­po­li­tans­ka skräd­de­ri­et Pi­etro Pro­ven­za­le ska­pat en ex­klu­siv se­rie handsyd­da skjor­tor. Kol­lek­tio­nen be­står av åt­ta no­ga ut­val­da fär­ger och möns­ter, och säljs i en be­grän­sad upp­la­ga i The Shirt Facto­rys bu­ti­ker på NK i Stock­holm och Gö­te­borg. Pris 1 599 kr. shirt­facto­ry.se

Res­väs­kan Ra­ce ca­se har en in­byggd spark­cy­kel så att du snab­ba­re tar dig fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.