Si­mo­nes ­flo­rens

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Tratt oria ­Ca­mil­lo ”Jag äls­kar ­klas­sis­ka

re­stau­rang­en ­Trat­to­ria Ca­mil­lo vid Ar­noflo­den, en av de mer klas­sis­ka trat­to­ri­er­na med sa­go­likt god och okom­pli­ce­rad toscansk mat. De har även en ­fan­tas­tisk cur­ry

med rä­kor!”

L’ora d’aria ”När jag vill ha li­te

mo­der­na­re och mer raf­fi­ne­rad mat

bru­kar jag gå till L’ora d’aria bakom ­Uf­fi­zi­er­na – vac­ker mo­dern lo­kal med mat i Miche­lin­klass! På lun­chen har de en här­lig ­ta­pas­me­ny och de­ras mi­ni­ham­bur­ga­re på ­Chi­a­ninakött är en

­höj­da­re!”

Tratt oria

Cali­no ”När jag vill åka ut från cent­rum besöker jag of­ta Trat­to­ria

Cali­no i Scan­dic­ci som har ut­märkt fisk och en mo­dern ta­ke på gam­la toscans­ka

klas­si­ker.”

Han dröm­de om att bli konst­när, men sat­sa­de på herr­mo­det i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.