Mark Cho

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Mark Cho är af­färs­man­nen och dol­di­sen som på­ver­kat herr­mo­det mer än de fles­ta kän­ner till och som nu ­bör­jar

bli allt mer känd. För fem år se­dan grun­da­de han bu­ti­ken The Ar­mou­ry i Hong Kong (följt av en till i New York) som på många sätt satt ni­vån för da­gens skräd­da­de mo­de. Bu­ti­kens väl­kläd­da med­ar­be­ta­re har kom­mit att få rock­stjär­nas­ta­tus i #menswear­kret­sar och Marks eg­na stil – klassisk, skräd­dad och tid­lös – har gjort ho­nom

till en sti­li­kon i ro­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.