Bär den som Hol­mes

Plaza Uomo - - MANUAL -

sir Art­hur Co­nan Doyles fik­ti­va mäs­ter­de­tek­tiv sher­lock Hol­mes är för­mod­li­gen ca­pens och roc­kens främs­ta fan­bä­ra­re. när BBC sat­te upp en mo­dern tolk­ning av sher­lock Hol­mes på tv 2010, med Benedict Cum­ber­batch i hu­vud­rol­len, så gjor­de man det på bäs­ta stil­mäs­si­ga sätt. Cum­ber­batch syns i en lång dub­bel­knäppt över­rock i mo­del­len Milord från Bel­staff – och har gjort plag­get po­pu­lä­ra­re än på länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.