Ja­son Ju­les

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ja­son Ju­les är me­di­a­pro­fil och mång­syss­la­re i Lon­don. Han är bland an­nat skri­bent, film­pro­du­cent, pr-kon­sult och in­te minst sti­li­kon. Med en fot i den mo­der­na jaz­zen och den and­ra in­om mo­de så har han satt en per­son­lig prä­gel på de upp­drag han ta­git sig an. Han dri­ver ock­så ac­ces­so­ar­fö­re

ta­get House of Garms­vil­le. Den­na höst age­ra­de han mo­dell för Dra­ke's Lon­dons look­book där hans ­ut­se­en­de

och ut­strål­ning lyf­te fram Dra­ke's klas­sis­ka pro­duk­ter. Vi gil­lar sär­skilt de bil­der där han bär en car­di­gan

un­der en mjuk tweed­ka­vaj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.