VISS­TE DU ATT ...

Plaza Uomo - - MANUAL -

... car­di­ga­nen har sitt ur­sprung i det mi­li­tä­ra. Mo­del­len är som en mi­li­tär­jac­ka i ull. den bars un­der Krim­kri­get i mit­ten av 1800-ta­let av sol­da­ter­na i den eng­els­ka lät­ta bri­ga­den. nam­net fick den ef­ter dess här­fö­ra­re, Ja­mes tho­mas

bru­de­nell som var earl av Car­di­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.