Ta­kahi­ro osa­ki

Sti­li­ko­nEn

Plaza Uomo - - MANUAL -

tret­tio­femå­ri­ge ta­kahi­ro, el­ler taka som de fles­ta kän­ner ho­nom, ar­be­tar se­dan tolv år till­ba­ka hos det an­ri­ka

skräd­de­ri­et li­ve­ra­no & li­ve­ra­no i Flo­rens. Han flyt­ta­de till Flo­rens för att lä­sa ita­li­ens­ka och hjälp­te en dag

en ja­pansk vän att tol­ka när den­ne be­sök­te skräd­de­ri­et li­ve­ra­no. Äga­ren

an­to­nio gil­la­de taka och er­bjöd ho­nom jobb. i dag är han för­sälj­nings­an­sva­rig, ba­sar över fö­re­ta­gets fär­di­ga va­ror så som skjor­tor och ac­ces­so­a­rer, och re­ser jor­den runt för att träf­fa kun­der som ef­ter­frå­gar de­ras skräd­de­ritjäns­ter. in­te säl­lan syns han på mo­de­blog­gar i uni­for­men be­stå­en­de av li­ve­ra­nos oklan­der­ligt skräd­da­de plagg, en ol­je­rock och fir­mans ka­rak­tä­ris­tis­ka blom­mi­ga hals­du­kar i kash­mir. En mo­dern ikon!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.