Sot­lugg & Lin­lugg

Plaza Uomo - - MANUAL -

Sa­long­en har fun­nits länge men som se­dan 2013 er­bju­der en ­bar­bers­hop. Per­nil­la Kil­gren och Han­na Ivars­son ut­bil­da­des då till bar­be­ra­re ge­nom Ame­ri­can Crew ocu för­u­tom klipp­ning er­bju­der de klassisk rakning med kniv och var­ma om­slag och skägg­trim­ning/ klipp­ning. Drott­ning­ga­tan 34 www.sot­lug­go­lin­lugg.se

Shar­per Bar­bers­hop

Gö­te­borgs kanske he­tas­te bar­bers­hop som star­ta­des för ett par år se­dan av Ho­man Tag­hi­za­deh på Prins­ga­tan. Ny­li­gen öpp­na­de en and­ra bar­bers­hop på ­Kyr­ko­ga­tan. Bli in­te för­vå­na­de om de snart syns på fler stäl­len! De har ett ­klas­siskt ut­bud av klipp­ning, ­rakning med kniv samt skägg­trim­ning. ­Per­so­na­len bär al­la ele­gan­ta vi­ta bar­be­rar­jac­kor. Prins­ga­tan 6 och Kyr­ko­ga­tan 29 shar­per­bar­bers­hop.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.