Bar­ber & Books

Plaza Uomo - - MANUAL -

Sa­long på Sö­der ef­ter ­in­spi­ra­tion från ett kon­cept i Har­lem. De kom­bi­ne­rar en lyx­ig bar­bers­hop med en fo­to­bok­han­del. De har en egen se­rie med rak- och skägg­pro­duk­ter som till­ver­kas i Sve­ri­ge. På Läst­ma­kar­ga­tan på Ös­ter­malm ­hu­se­rar Günt­her Han­sel i en av Stock­holms älds­ta herr­sa­long­er. Stäl­let känns gam­mal­dags och ­ge­nu­int och Günt­her är kan allt om hur man ska han­te­ra ett skägg. Läst­ma­kar­ga­tan 6

Royal bar­bers­hop

Bar­be­ra­ren To­bi­as Ol­sen, mer känd som Bar­ber Big T, dri­ver den­na tren­di­ga bar­bers­hop. Han är ut­bil­dad vid A.B.I Ame­ri­can Bar­ber In­sti­tu­te i New York och er­bju­der all typ av äk­ta rakning, trim­ning och klipp­ning. Dö­belns­ga­tan 51 royal­bar­bers­hop.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.