Gents Bar­ber & Shop

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den­na bar­be­ra­re er­bju­der – för­u­tom Sve­ri­ges störs­ta ut­bud av ­rak­pro­duk­ter, par­fym och groo­ming – ett an­tal be­hand­ling­ar. De har allt­i­från tra­di­tio­nell rakning med kniv och skägg­trim­ning till nack­mas­sage. Lil­la Torg­ga­tan 3, gents.se

The Bar­ber

Del av Lars­son & Lange vars ­ele­gan­ta bar­bers­hop lig­ger på en cen­tral adress i Mal­mö med cool per­so­nal som er­bju­der al­la ­bar­berar­tjäns­ter. Balt­zars­ga­tan 37 www.the­bar­ber­mal­mo.se Öst­gö­ta­ga­tan 21 www.bar­be­rand­books.se

G H Herr­sa­long

Det har pop­pat upp många ­mo­der­na hip­s­ter­stäl­len med unga ta­tu­e­ra­de bar­be­ra­re – G H Herr­sa­long är pre­cis tvärtom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.