Cker

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

fred­rik skri­bent

Fred­rik af Klercker är född och upp­vux­en i Stock­holm. Ti­digt dröm­de han om att bli skå­de­spe­la­re och gick två år på Kal­le Fly­ga­re Te­a­ter­sko­la. Gans­ka snabbt upp­täck­te han att stil var hans pas­sion vil­ket han j­ob­bat med i många år, både in­om eg­na skjort­mär­ket af Klercker och på ­se­na­re tid som skri­bent. Han har ­pub­li­ce­rat boken Stil­jour­na­len och dri­ver även podcas­ten ­Stil­jour­na­len. I det­ta num­mer har han skri­vit guiden om sitt fa­vo­rit­plagg: klubb­la­zern!

– Otro­ligt ro­ligt att gö­ra en ­djup­dyk­ning i ett plagg med så myc­ket histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.