Ols­son

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Jo­a­kim Skri­bent

L.A.-bo­en­de Jo­a­kim är vice pre­si­dent på re­klam­by­rån Stock­holm De­sign, som ver­kar i film- och tv-bran­schen. Med sin bror och vår ­chefre­dak­tör Kon­rad dri­ver han ock­så The ­Ols­son Brot­hers Podcast, en in­ter­vjushow om herr­mo­de och un­der­håll­ning. För Pla­za Uo­mo har han träf­fat ­stil­kon­sul­ten Andrew Wei­tz.

– Andrew är unik i L.A. I ett hav av flip-flops och T-shirts går han mot ström­men som en av de få som kör den upp­kläd­da sti­len. En stil han nu lär ut till mäk­ti­ga Hol­ly­wood-män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.