Sahl­berg

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

da­ni­el fotograf

Da­ni­el har un­der många år haft he­la värl­den som sitt ar­bets­fält, med ­kun­der som Ab­so­lut Vod­ka, Au­di och ­In­ter­vi­ew Ma­ga­zi­ne. Se­dan 2015 bor han i fa­vo­rit­sta­den Los ­Ang­e­les där han plå­tat för Mars­hall He­adp­ho­nes, Rol­ling Sto­ne Ma­ga­zi­ne och Scout Wil­lis; Bru­ce Wil­lis och De­mi Mo­o­res dot­ters kläd­mär­ke. För Pla­za Uo­mo har han fo­tat om­slags­sto­ryn med Andrew Wei­tz, si­dor­na 36–45.

– Vi fo­ta­de i ty­pis­ka mil­jö­er för Andrew Wei­tz, på hem­ma­plan i ­Be­ver­ly Hills.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.