Fint i fic­kan

Plaza Uomo - - JOURNAL -

www.ma­ri­a­no­ru­bi­nac­ci.net

Ett snyggt sätt att ge din out­fit en per­son­lig och in­tres­sant prä­gel är att an­vän­da bröst­näs­duk. Det ­ita­li­ens­ka skräd­de­ri­et Ru­bi­nac­ci har ett fint ut­bud som när­mast nått kult­sta­tus i väl­kläd­da kret­sar. Hand­gjor­da i Ita­li­en av fi­nas­te si­den och med en bra stor­lek som puf­fas per­fekt i fic­kan. Vår fa­vo­rit är det lek­ful­la mönst­ret med en kar­ta över me­del­ha­vet och Ne­a­pel i cent­rum som dess hu­vud­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.