Andrews ­stil­råd för som­ma­ren

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Smo­king. Det är dags att bry­ta upp den tra­di­tio­nel­la smo­king­en. Mat­cha

smo­king­byx­or­na med en klas­sisk ­ka­vaj. Ka­va­jen kan va­ra vit, blå el­ler vin­röd, men om du vill kli­va ur box­en, hit­ta en ka­vaj med ett djärvt möns­ter.

Släng på en kortär­mad t-shirt över en skjor­ta och rul­la upp är­mar­na till mit­ten av över­ar­men. Om det är en but­ton down, strun­ta i att knäp­pa krag­knap­par­na. Släpp lös!

En ­mo­dern look!

Mitt i sweat­pant-vå­gen – ta det ett steg läng­re och ta på dig ett par car­go

byx­or med slag el­ler drag­ked­ja i ­ne­der­kant. Dres­sa upp med en spor­tig

bla­zer el­ler dres­sa ned med en t-shirt och bom­ber­jac­ka. Lägg till ett par ­de­sig­nersnea­kers och du är re­do!

Om du le­tar ef­ter en som­mar-ko­stym, köp en som fun­kar på tre

sätt: som ko­stym, som ud­da ka­vaj och ud­da byxa. Det in­ne­bär att ko­sty­men in­te bör va­ra helt i ull, ut­an sna­ra­re i ett mönst­rat tyg el­ler bo­mull, lin­ne ­el­ler mo­hair. På så sätt ser det in­te ut som att du bär plagg från en

­tra­di­tio­nellt trist kon­torsko­stym.

Som ni kanske re­dan vet – sat­sa på de­sig­nersnea­kers i år. Be­ro­en­de på färg och ut­fö­ran­de så kan de va­ra ex­tremt an­vänd­ba­ra och fun­ka med både jeans, chi­nos, ud­da byx­or, ko­stym och till och med till smo­king.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.