Mar­co zam­bal­do

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Mar­co har all­tid va­rit en man jag har ­häm­tat in­spi­ra­tion från. Han har ­all­tid en mi­li­tär käns­la, från små vin­tage­köp­ta ­mi­li­tä­ra mäs­sing­knap­par, till si­na vack­ra

päls­fod­ra­de M65-fäl­tjac­kor. Han bär myc­ket mer var­dag­li­ga plagg än många av de and­ra män­nen på Pit­ti. Men hans var­dag­li­ga klä­der är fort­fa­ran­de myc­ket väl­skräd­da­de. Han för­kropps­li­gar den ” he­ro­is­ka” aspek­ten av in­spi­ra­tion för herr­mo­dets klas­sis­ka stil. Han lå­nar plagg med in­spi­ra­tion från com­man­do, pi­lo­ter el­ler den oräd­da kap­te­nen och

gör det till sin egen stil.

Zam­bal­do S h o w r oom Ita­li­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.