Ja­ke grant­ham

Plaza Uomo - - INTERVJU -

ry NYc

Ja­ke Grant­ham är omöj­ligt stil­full för sin

ål­der el­ler kanske er­fa­ren bort­om si­na år? Han bär en di­stinkt ita­li­ensk ­sil­hu­ett, ­näs­tan vin­tage i sitt snitt. Höga mid­je­byx­or med press­veck, ka­vaj med form­sä­kert slag som non­cha­lant gung­ar från ax­eln. De­tal­jer som des­sa ly­ser starkt ­ef­tersom Ja­ke ten­de­rar att und­vi­ka de tren­der som många unga in­om skräd­dar­sytt mo­de om­fam­nar och anam­mar li­te väl myc­ket. Hans byx­or är in­te ”crop­ped”. Han vet att skräd­dar­sytt in­te är sy­no­nymt med stramt. Hans ka­vajslag fram­trä­der all­de­les la­gom, och in­te som nå­got spek­ta­kel som

för­sö­ker fly­ga av ax­lar­na.

T h e A r mou

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.