Mo­to­fu­mi ”Pog­gy” Ko­gi

Plaza Uomo - - INTERVJU -

­A

UNI­TED RROWS & SONS

Pog­gy är man­nen som kan blan­da flest ­sti­lar, bä­ra de gal­nas­te sil­hu­et­ter­na, och helt ­en­kelt

kom­ma un­dan med allt. Han gör det med stil. Han ba­lan­se­rar med lätt­het mel­lan mo­de och stil. Det jag be­und­rar mest är hur mul­ti­kul­tu­rellt han klär sig. Ame­ri­kansk stre­etwear,

­ja­pans­ka ac­ces­so­a­rer, ita­li­ens­ka ko­sty­mer, ­kaf­ta­ner från Mel­la­nöstern … För mig klär sig

Pog­gi med en ex­trem käns­la för ny­fi­ken­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.