Nick Ashley

STI­LI­KO­NEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

Nick Ashley är de­sig­ner och kre­a­tiv le­da­re för brit­tis­ka Pri­va­te White V.C.

Nam­net är in­te helt okänt då hans mor Lau­ra byggt upp ett in­red­nings­im­pe­ri­um som fått män­ni­skor från he­la värl­den att vil­ja in­re­da i brit­tisk lant­stil. Nick Ashley har ti­di­ga­re va­rit de­sig­ner hos Dun­hill, bland an­nat, samt dri­vit sitt eget mär­ke. Han är en stor även­ty­ra­re och mo­tor­cy­ke­loch sport­bil­sen­tu­si­ast. Det speg­lar hans de­sign som be­står av prak­tis­ka, funk­tio­nel­la och slit­star­ka plagg. In­te säl­lan ser man Ashley i en väst över en grov trö­ja el­ler le­dig skjor­ta i en mo­dern tolk­ning av ett brit­tiskt sti­larv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.