Lyx­väst stre­etsty­le

Plaza Uomo - - MANUAL -

Om man tän­ker bort funk­tion och ma­te­ri­al och fo­ku­se­rar på det lyx­igt snyg­ga så är en väst i moc­ka ett ele­gant al­ter­na­tiv. som här från det ko­re­ans­ka skräd­de­ri­et tai­lo­rab­le och de­ras svens­ka med­ar­be­ta­re Andreas la­ger­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.