Chad Park Woo

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ett av värl­dens kanske mest mo­de­in­tres­se­ra­de län­der är ­Syd­ko­rea. Hu­vud­sta­den Se­oul vim­lar av väl­kläd­da her­rar och skick­li­ga ­skräd­de­ri­er som myc­ket tack va­re so­ci­a­la me­di­er fått ett ­in­ter­na­tio­nellt

ge­nom­brott. Ett av de främs­ta är B&Tai­lor som drivs av fa­mil­jen Woo. So­nen Chad Park Woo är en av värl­dens bäst kläd­da män. Han är en stor in­spi­ra­tions­käl­la för skräd­dat mo­de och har verk­li­gen satt Syd­ko­rea på

den ­sar­to­ri­el­la kar­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.