Sar­to­ria CorCos

Plaza Uomo - - FINAL -

Fram till ny­li­gen har Sar­to­ria Corcos ­va­rit en dold pär­la och li­te mytomspun­nen plats i de mer ini­ti­e­ra­de kret­sar­na. Det se­nas­te året har det full­kom­ligt ­ex­plo­de­rat för skräd­de­ri­et som i dags­lä­get mås­te sä­ga nej till nya ord­rar. Den lil­la atel­jén en trap­pa upp på en ­oan­sen­lig adress drivs av ja­pa­nen ­Ko­ta­ro ­Miy­ahi­ra och hans fru. Ko­ta­ro ­läm­na­de ja­pans­ka Ring Jac­ket för att ut­bil­da sig som lär­ling i Ita­li­en. Ef­ter att ha ­ar­be­tat hos två oli­ka skräd­da­re star­ta­de han 2011 en egen sar­to­ria. Sti­len på­min­ner till viss del av Li­ve­ra­nos och är tyd­ligt ­flo­ren­tinsk. Ko­ta­ros hant­verkskun­skap är stor och myc­ket av for­men ska­par han för hand med styrk­järn och ­handsöm­nad. Man får allt­så det bäs­ta av ja­pansk precision och ita­li­ensk stil. Pris­ni­vån är läg­re än hos de mer kän­da skräd­de­ri­er­na men vän­te­ti­den är ock­så lång ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.