Ere­di Chi­a­ri­ni

Plaza Uomo - - FINAL -

Via Del­la Vig­na Nu­o­va 26 På en av stans bäs­ta ­shop­ping­a­dres­ser ­lig­ger maf­fi­ga Ere­di Chi­a­ri­ni. Fa­mil­jen Chi­a­ri­nis histo­ria i stan, när det gäl­ler kon­fek­tion och mo­de, sträc­ker sig tillbaka till 1894, när fa­mil­jen star­ta­de bu­tik och ty­g­af­fär. 1970 star­ta­de Mar­co och Andrea bu­ti­ken så som den ser ut i dag, en stork bu­tik i fle­ra plan med ett re­jält ut­bud av fram­förallt ita­li­enskt mo­de men även li­te brit­tiskt. Förutom rik­tigt sto­ra va­ru­mär­ken som At­toli­ni, Ca­ru­so, Church’s, ­Ki­ton, Her­no, Fay, Mon­c­ler, Dra­ke’s och ­Slo­wear­grup­pens mär­ken har de en rad lo­ka­la va­ru­mär­ken och fram­hål­ler gär­na des­sa och den kun­skap som finns i re­gi­o­nen. De till­han­da­hål­ler även en rik­tigt bra ­skräd­de­ritjänst med ett stort ut­bud av fram­för­allt ita­li­ens­ka ty­ger. Via Por­ta Ros­sa 33

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.