OLd eng­Land sto­res

Plaza Uomo - - FINAL -

HEr­rBU­tikEr Det kan tyc­kas märk­ligt att en av värl­dens mest ang­lo­fi­la bu­ti­ker lig­ger i Flo­rens, men så är fal­let. Det känns som att åka tillbaka 50 år i ti­den och att be­sök ett mi­ni­va­ru­hus i Lon­don. På den­na at­trak­ti­va adress, en ga­ta ifrån Pi­az­za del­la Re­pubb­li­ca, trängs en­dast brit­tis­ka pro­duk­ter. Det är allt­i­från kex, se­nap, mar­me­lad och whis­ky till skön­hets­pro­duk­ter, par­fym samt klä­der. När det kom­mer till klä­der så är det klas­sisk brit­tisk stil som gäl­ler med regn­roc­kar, tweed, lammull och man­ches­ter. Ex­tra in­tres­sant är ut­bu­det av tweed och fla­nell på rul­le samt det sto­ra ut­bu­det av slip­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.