MiLord

Plaza Uomo - - FINAL -

Via dei Vec­chi­et­ti 28 Klas­sisk menswear­bu­tik mitt i cen­tra­la Flo­rens. Bu­ti­ken som är i två plan fo­ku­se­rar på ita­li­ens­ka va­ru­mär­ken och på hyl­lor­na trängs bland an­nat Bog­li­o­li, The Gigi, L.B.M. 1911, Ro­da, PT01, San­to­ni samt de­ras eget mär­ke un­der sam­ma namn. Sti­len är bå­da spor­tig och ele­gant och det ita­li­ens­ka ut­tryc­ket sprez­za­tu­ra gör sig på­mint. Pi­az­za deg­li Stroz­zi 12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.