Laulajainen

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

jo­na fotograf

Joona Laulajainen är re­klam- och mo­de­fo­to­graf ba­se­rad bå­de i ­London och i Stock­holm. Ef­ter upp­drag in­om gra­fisk de­sign och fler­ta­let ­tur­né­er som gi­tar­rist i USA val­de Joona till slut att ar­be­ta som bild­ma­ka­re på hel­tid. I det­ta num­mer av Pla­za Uo­mo har Joona fo­tat ett fan­tas­tiskt mo­de­re­por­tage i det eng­els­ka kust­sam­häl­let Cam­ber.

– He­la tea­met bör­ja­de med ­nyfång­ad fisk till lunch och ef­ter ­fo­to­gra­fe­ring­en åk­te vi till­ba­ka till London i sol­ned­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.