Nytt & väl­sytt i Gö­te­borg

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Den Mal­mö­ba­se­ra­de fir­man Pe­lo­te med skräd­dar­syd­da herr­klä­der ex­pan­de­rar och öpp­nar i maj en fi­li­al på Drott­ning­ga­tan i Gö­te­borg. De er­bju­der en mått­söm­nads­tjänst för skjor­tor, ko­sty­mer, roc­kar och ka­va­jer i oli­ka ut­fö­ran­den och kon­struk­tio­ner för at­trak­ti­va pri­ser. Ut­bu­det av tyg är stort och de sam­ar­be­tar med fle­ra av de mest kän­da vä­ve­ri­er­na och till­ver­kar­na i värl­den, bland an­nat Hol­land & Sher­ry, Lo­ro Pi­a­na och Vi­ta­le Bar­be­ris Ca­no­ni­co. www.pe­lo­te.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.