Unik ke­ra­mik

Plaza Uomo - - JOURNAL -

På årets klock­hap­pe­ning num­mer ett, det vill sä­ga Ba­selworld i mars, pre­sen­te­ra­de Rolex en ef­ter­läng­tad ny­het, de­ras klas­sis­ka kro­no­graf Day­to­na med ke­ra­misk ring. Rolex­fan­tas­ter har länge vän­tat på just det­ta och får nu två ufö­ran­den att väl­ja mel­lan: vit el­ler svart tav­la. Den ke­ra­mis­ka ring­en kal­las mo­nobloc Ce­rachrom och är pa­ten­te­rad av Rolex. Ma­te­ri­a­let är snudd på rep­fritt. Den nya mo­del­lens vrid­ring på­min­ner om den le­gen­da­ris­ka Day­to­na- mo­del­len från 1965 som var svart. Pris om­kring 110 800 kro­nor. www.rolex.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.