Ro­ber­to raro

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ål­der: 40 år. Bor: Mi­la­no, Italien. Yr­ke: Ko­stym­de­sig­ner, grun­da­re av mär­ket Ma­ra­ro. Ak­tu­ell: Med nytt showroom på Slo­an Stre­et och en ut­ställ­ning på Ho­tel Bag­li­o­ni i London. Bak­grund: Född i Ne­a­pel. ­Ar­be­ta­de ­ti­di­ga­re som föns­ter­skyl­ta­re och de­sig­ner för ­in­ter­na­tio­nel­la ko­stym­mär­ken. In­stagram: @ma­ra­r­omr­ra­ro Web: www.ma­ra­ro.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.