Sil­vio al­bi­ni

Plaza Uomo - - RE­POR­TA­JE -

Sil­vio Al­bi­ni har va­rit ett fa­mil­je­fö­re­tag i fem ge­ne­ra­tio­ner. Det ­grun­da­des ur­sprung­li­gen av Zaf­fi­ro ­Bor­go­ma­ne­ro 1876, men ärv­des av släk­ting­en ­Gio­van­ni Al­bi­ni re­dan 1890. Fö­re­ta­get säl­jer tyg till 83 län­der över he­la värl­den. Sve­ri­ge står en­sam för åt­ta pro­cent av fö­re­ta­gets om­sätt­ning. Var­je år pro­du­ce­ras 16 mil­jo­ner me­ter tyg. Fö­re­ta­get om­sat­te un­der 2015 1,3 ­mil­jar­der kro­nor, vil­ket var en blyg­sam ök­ning med 2,2 pro­cent. www.al­bi­ni­group.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.