Ga y talese

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Född: 1932 i Oce­an Ci­ty, New Jer­sey. Yr­ke: Jour­na­list och för­fat­ta­re. Bor: Med sin fru Nan Talese, känd för­läg­ga­re, i ett town­house på Up­per East Si­de på Man­hat­tan. Han har bott där i fem­tio år. Först i en li­ten ­lä­gen­het, se­dan har han suc­ces­sivt köpt upp he­la hu­set. Ak­tu­ell med: Re­por­ta­get Frank Si­nat­ra has a cold från 1966. Finns nu i nyut­gå­va på Ta­schen, med fo­to­gra­fi­er av Phil Stern. Kän­da verk: Ho­nor Thy Fat­her, The King­dom and the Po­wer, Thy Neigh­bour’s Wi­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.