Olof Pal­me

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

I år är det 30 år se­dan det oupp­kla­ra­de mor­det på stats­mi­nis­ter Olof Pal­me äg­de rum. Han var kans­ke in­te en själv­klar sti­li­kon på sin tid, men kläd­de sig all­tid klas­siskt och ­kor­rekt i al­la for­mel­la sam­man­hang. Oav­sett vil­ken po­li­tisk åsikt man har så kan nog många enas om att han var en stor stats­man med ett skarpt ­in­tel­lekt. Det som fång­at vårt in­tres­se är ett unikt ögon­blick fo­to­gra­fe­rat av por­trätt­mäs­ta­ren Hans Ged­da där Olof Pal­me syns i pri­vat mun­de­ring – en klas­sisk sa­fa­ri­jac­ka i bo­mull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.