Lu­ci­a­no Bar­be­ra

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

lu­ci­a­no Bar­be­ra är och för­blir en tid­lös sti­li­kon. Han är son till den le­gen­da­ris­ke tyg­fab­ri­kö­ren Car­lo Bar­be­ra och har vux­it upp med tex­til i den nor­di­ta­li­ens­ka sta­den Cal­la­bi­a­na i Bi­el­la. lu­ci­a­nos själv­be­tit­la­de mär­ke har se­dan sjut­ti­o­ta­let va­rit ett av de som när­mast kom­mit att för­knip­pas med sti­le ing­le­se; ita­li­e­nar­nas tolk­ning av en klas­sisk kon­ser­va­tiv brit­tisk stil. loo­ken är fort­fa­ran­de tid­lös, men sil­hu­et­ten är li­te mju­ka­re, ty­ger­na aning­en tun­na­re och fär­ger­na nå­got le­di­ga­re. lu­ci­a­nos stil har va­rit den­sam­ma se­dan star­ten och han är en äk­ta gent­le­man med en stil­käns­la ut­ö­ver det van­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.