Från strå till stad

Plaza Uomo - - MANUAL -

Fint flä­ta­de strå­hat­tar har länge fun­nits i Sy­da­me­ri­ka. När de spans­ka conquista­do­rer­na un­der 1500-ta­let nåd­de kon­ti­nen­ten ob­ser­ve­ra­de de att ur­be­folk­ning­en bar dem. Ett bra tag se­na­re, när and­ra pro­duk­ter bör­ja­de ex­por­te­ras från Ecu­a­dor till Eu­ro­pa un­der 1700ta­let kom även hat­ten till oss. Från slu­tet av 1800ta­let och fram till i dag har Pa­na­ma­hat­ten va­rit väl­digt po­pu­lär bland hatt­kon­näs­sö­rer och stil­med­vet­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.