Alan See

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

De som föl­jer #menswear på In­stagram har ga­ran­te­rat sett ett an­tal bil­der på Alan See, som till­sam­mans med kol­le­gor­na i bu­ti­ken The ­A rmou­ry, nått kult­sta­tus som mo­dern sti­li­kon med en vurm för det välskräddade mo­det. Det är myc­ket tack va­re Alan som många i dag bär en li­ten nyc­kel­ked­ja häng­an­des från knapp­hå­let i ka­vajsla­get. Det sägs näm­li­gen att Alan, som är glömsk, vil­le fäs­ta sin nyc­kel i en ked­ja för att in­te ­glöm­ma el­ler tap­pa bort den, och att The Ar­mou­ry lät till­ver­ka en mo­dell som gått åt som smör i sol­sken. En un­der­bar upp­fin­ning vi tac­kar ho­nom för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.