­At­ta­na­sio & Sal­va­to­re ­Am­bro­si

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Jag fång­a­de des­sa her­rar en sön­dag på Capri i Italien. Bå­da män­nen vi­sar att ka­va­jen in­te ba­ra är ett plagg för kon­to­ret, och att ele­gans in­te ba­ra är re­ser­ve­rat af­färs- och mid­dags­mil­jö­er. Ka­va­jen hål­ler året om, även un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.