Gi­ro d’Stil

Plaza Uomo - - NEWS -

Grun­da­re: Jo­nas Berg­ström. Vad: Cy­kel­lopp där mo­del­ler klär upp sig i herr­mo­de­va­ru­mär­ken och cyklar ge­nom sta­den. När: Den in­ter­na­tio­nel­la pre­miä­ren var den 16 ju­ni 2016 i Flo­rens un­der mäs­san Pit­ti Uo­mo 90. Med­ver­kan­de va­ru­mär­ken: Da­ni­el Wel­ling­ton, Dailyru­ti­ne, Dondup, Gai­o­la, Gant, Lar­di­ni, Sa­ve the Duck, Ti­ger of Swe­den, Victo­ri­nox, C.O.F., Oscar Jacob­son, Skul­tuna, Thu­le, Ca­va­li­e­re, Sten­ströms. Mer in­fo: www.gi­rod­stil.net

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.