Mått­syd­da jeans på nä­tet

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Har ni svårt att hit­ta ett par jeans som pas­sar ­el­ler är ni ute ef­ter ett unikt ut­se­en­de på era byx­or? Då kan svens­ka SOSO Clot­hing va­ra lös­ning­en. De är värl­dens störs­ta till­ver­ka­re av mått­syd­da jeans på nä­tet. Det­ta fö­re­tag för en­dast så ­kal­lad ­rå­de­nim av ab­so­lut högs­ta klass, in­te säl­lan i li­mi­te­ra­de upp­la­gor. Val­möj­lig­he­ter­na vad ­gäl­ler ­mo­dell och ut­se­en­de är många. För att hjäl­pa kun­den har de om­fat­tan­de gui­der över mått och ­mo­del­ler för att öka pre­ci­sio­nen. Ef­ter att man lagt en or­der sys de upp hos en li­ten spe­ci­al­si­e­rad ­fa­brik ut­an­för Bang­kok och le­ve­re­ras ef­ter cir­ka fy­ra vec­kor. Ett stort plus är ­de­ras mil­jötän­kan­de och sociala an­svars­ta­gan­de. Pris cir­ka 1 100–1 400 kr. www.so­soclot­hing.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.