Et­han Newton

St ili­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Et­han är au­stra­li­en­sa­ren som för någ­ra år se­dan var en av för­grunds­fi­gu­rer­na ba­kom den omått­ligt po­pu­lä­ra bu­ti­ken The Ar­mou­ry i Hong Kong. Ef­ter att ha gäst­spe­lat hos Ralph Lau­ren dri­ver han i dag bu­ti­ken Bry­ce­land & Co i To­kyo ihop med kol­le­gan Ken­ji Cheung. Et­han har bli­vit känd för en per­son­lig stil och mo­dernt för­håll­nings­sätt till en klas­sisk look. Han blan­dar skräd­dar­sytt med de­nim och vin­tage, och får allt att se ma­ka­löst coolt ut. Han lik­som har DET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.