Brit­tis­ka vin­ta­ge­scar­far på frans­ka

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ett fö­re­tag som er­bju­der en hi­sto­riskt in­tres­sant och myc­ket snygg ban­da­na är frans­ka Bon­hom­me. De säl­jer helt nya au­ten­tis­ka så kal­la­de Es­ca­pe­scar­far från fem­ti­o­ta­let. Den­na pro­dukt bars av pi­lo­ter i den hem­li­ga brit­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Mi-9. scarf­sen vi­sa­de en flyg­rutt i form av en kar­ta över de om­rå­den de ver­ka­de i. För­de­len med att gö­ra dem i tex­til istäl­let för pap­per var att de var lät­ta att vi­ka och göm­ma samt ljud­lö­sa att veck­la upp. www.bnhmm.fr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.