Ny topp­sko

Plaza Uomo - - JOURNAL -

www.lo­a­ke.se Ex­port Gra­de.

I da­gar­na lan­se­ra­des en helt ny kol­lek­tion från brit­tis­ka Lo­a­ke 1880 un­der nam­net Det är en pre­mi­um­sats­ning med än mer fo­kus på ma­te­ri­al, de­talj­ar­be­te och fi­nish. Som nam­net an­ty­der så är det­ta en li­ten sats­ning som kom­mer att ex­por­te­ras till ett få­tal...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.