Pion­jä­ren

Plaza Uomo - - JOURNAL -

www.cpcom­pa­ny.com

För­ra året fi­ran­de ita­li­ens­ka C.P. Com­pa­ny 40 år och det känns li­ka in­tres­san­ta nu som då. Fö­re­ta­get star­ta­des i Bo­log­na 1975 av den ge­ni­för­kla­ra­de pion­jä­ren och de­sig­nern Massimo Osti, som många be­trak­tar som gud­fa­dern bakom urban sportswear. Det som...

hit­tar man i va­ru­mär­ket Philip­pe Au­di­berts kol­lek­tion. Den frans­ka de­sig­nern har ti­di­ga­re sam­ar­be­te­tat med Karl La­ger­f­eld. Arm­ban­den är i sil­ver och pris­bil­den kring 699–1 500 kro­nor, och pro­duk­ter­na hit­tas bland an­nat på Spi­ga 3 i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.