Nytt svenskt klock­mär­ke

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Man kan nog sä­ga att Da­ni­el Wel­ling­tons fram­gång lett till ett an­tal nya ak­tö­rer på klock­mark­na­den. Se­nast är en in­tres­sant svensk sats­ning un­der nam­net Ivy Watch Co. Som nam­net an­ty­der så häm­tas in­spi­ra­tio­nen från den ame­ri­kans­ka öst­kus­ten på 1950-ta­let och de av­slapp­na­de och so­fisti­ke­ra­de es­te­tik som väx­te fram på Ivy­le­a­gue uni­ver­si­te­ten då. Förs­ta mo­del­len som är en uni­sex­kloc­ka på 39 mm som he­ter Mon­tauk ef­ter nam­net på det lil­la sam­häl­let längst ut på Long Is­land. Kloc­kor­na är ­för­sed­da med fi­na välv­da sa­firglas, ja­panskt ur­verk och lä­der­band från Tärn­sjö gar­ve­ri. Al­ter­na­tivt finns de även med ett na­to­band i ny­lon. Pris 2 495–2 695 kr. www.ivy­watch.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.