Hi­sto­risk kloc­ka

RoCkSPeCi­a­liS­ten

Plaza Uomo - - JOURNAL -

I år lan­se­ra­de Lon­gi­nes un­der nam­net Heritage Mi­li­ta­ry COSD en upp­da­te­rad va­ri­ant av en av de kloc­kor som bars av de brit­tis­ka spe­ci­al­styr­kor­na un­der and­ra världs­kri­get. Kloc­kan har på ur­tav­lan en li­ten pil som sym­bol vil­ket förr i ti­den an­vän­des i Eng­land för att mar­ke­ra att det var stat­lig egen­dom. Stor­le­ken är bär­ba­ra 40 mm. Pris 14 150 kr. www.lon­gi­nes.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.