Bo­ken

Plaza Uomo - - JOURNAL -

the fi­nest menswear in the world ”Se­dan den kom ut 2015 så har ’Fi­nest Menswear’ va­rit oer­hört fram­gångs­rik. Många näm­ner den som ett ex­em­pel på bra, ob­jek­tivt och in­for­ma­tivt skri­van­de. Det är un­der­bart att hö­ra – kom­pli­mang­er på själ­va ­skri­van­det! Det har all­tid va­rit den vik­ti­gas­te ­aspek­ten för mig i mitt ar­be­te.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.