Lä­der­käl­la­ren

Plaza Uomo - - JOURNAL -

• 300 kvadrat­me­ter valv med en ­tem­pe­ra­tur om 16–18 gra­der och ­70 pro­cent fuk­tig­hets­grad. • Den tjoc­kas­te de­len av skin­net från djur i hö­ga de­lar av Tyskland och Schweiz väljs ut att mog­na i val­vet. • Skin­nen lig­ger i 9–12 må­na­der. • Un­der mog­nads­pro­ces­sen blir fi­bern allt kom­pak­ta­re och slu­ten, vil­ket ger en re­si­stent och kva­li­ta­tiv su­la. • Mo­re­schi är en­samt om att ha eg­na valv för si­na skinn att mog­na i. • Grun­da­rens barn­barn, Ma­rio Mo­re­schi ­ sam­lar i val­vet lä­der från sam­ma år­gång­ar som han sam­lar fi­na ita­li­ens­ka vi­ner i sin ­pri­va­ta ­vinkäl­la­re: 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2006, 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.