Mo­re­schi

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Grun­dat: 1946, av Ma­rio Mo­re­schi. Vad: Herr­skor. Var: Vi­ge­va­no, nor­ra Ita­li­en. Gör: 250 000 skor per år. Säljs: I 85 län­der i Eu­ro­pa, Asi­en och Afri­ka. 40 flagg­skepps­bu­ti­ker över värl­den. Ak­tu­ell: Mo­re­schi fi­rar 70 år med bland an­nat bo­ken The Ita­li­an Art of ­Sho­e­ma­king och en stil­ren herr­kloc­ka gjord av schwei­zis­ka Eber­hard för Mo­re­schi i en­dast 200 ­ex­em­plar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.