Massimo alba

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Grun­dat: 2006 av Massimo Alba Var: Eg­na bu­ti­ker på Via Bre­ra i Mi­la­no, i Rom och vid ha­vet, men säljs ock­så i 80 län­der. Kän­ne­tec­ken: Le­dig lyx, ­tvät­ta­de ma­te­ri­al av högs­ta ­kva­li­tet och ostruk­tu­re­rat skräd­de­ri. ­ Håll­ba­ra ma­te­ri­al, metoder och ­ar­bets­vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.